divendres, 27 d’abril del 2012

El faroner, de mil bigotis

Estudi d'Art Jordi Aligué Anna Bellvehí

El 19 d'abril l'Estudi d'Art Jordi Aligué Anna Bellvehí de Cardedeu va fer donació a la Fundació J. V. Foix de 81 dibuixos fets pels seus alumnes, d'edats compreses entre els 6 anys i els 80, inspirant-se en el text de J. V. Foix "El faroner, de mil bigotis..."
 

Fundació J. V. Foix. Entrega de les capses amb els dibuixos.
 Fundació J. V. Foix. Entrega de les capses amb els dibuixos.